Elicio en Campina Energie werken samen om aan het kanaal Kwaadmechelen-Dessel, bij het waterproductiecentrum van Pidpa (Balen), een windenergieproject te realiseren. Het gaat over 2 Enercon windturbines met een vermogen van 2,35 megawatt. Deze turbines kunnen met hun gezamenlijk vermogen van 4,7 megawatt meer dan 3.000 gezinnen van groene energie voorzien. Pidpa wordt de grootste afnemer.
De burgercoöperatie Campina Energie biedt de burgers van Olmen en omgeving om mee te participeren in het project, door vennoot te worden en enkele aandelen aan te kopen van Campina Energie. Hierover hoort u later nog meer.

De planning is als volgt:
04/21 – 06/21 Aanleg toegangswegen en bouw van de montage platformen op terrein Pidpa
07/21 – 11/21 Bouw van funderingsvoeten en toren opbouw in betonnen segmenten
11/21 – 01/22 Installatie gondel en wieken van beide windturbines
01/22 – 02/22 Testfase van de windturbines
03/2022 Windturbines in werking

Waarom windenergie?

Daar zijn veel goeie redenen voor:

Think globally . Waarom fossiele brandstoffen einde carrière zijn

Vandaag rekenen we voor onze energievoorziening nog voornamelijk op fossiele brandstoffen. Niet alleen zijn we daardoor  afhankelijk van buitenlandse producenten (die niet zelden in conflictzones werken), de keerzijde van de medaille is ook een hoge milieufactuur. Fossiele brandstoffen gebruiken, betekent immers de uitstoot van broeikasgassen, luchtverontreiniging … met als resultaat: de opwarming van de aarde en bedreiging van onze planeet.

Windenergie brengt daarentegen bij de productie van elektriciteit geen vervuilende schadelijke stoffen in het milieu. Willen we de strijd tegen de opwarming van de aarde winnen, dan is inzetten op groene energie én energiebesparing noodzakelijk.

Act locally. Groene energie met wind in de wieken!

Wind is één van de weinige eigen energiebronnen in ons land. Het is een zuivere, duurzame energiebron, vervuilt de lucht, de bodem of het water niet en het aanbod is overvloedig en onuitputtelijk. Windenergie maakt onze economie minder afhankelijk van buitenlandse machten én zorgt voor lokale, én niet te herlokaliseren, tewerkstelling, economische en industriële groei.

Aandeel van windenergie

in de huidige energiemix

In België:

39% van de totale capaciteit in België bestaat uit energie uit hernieuwbare bronnen (waarvan 15,7% windenergie). Toch wordt in België dagelijks gemiddeld 84% van de totale energie geproduceerd uit traditionele bronnen: nucleaire energie en fossiele brandstoffen.

Hoe kan dat nu? Dit kan deels verklaard worden omdat in tegenstelling tot de traditionele bronnen die altijd op volle capaciteit draaien, de productie van wind en zon uiteraard afhankelijk is van wat de natuur die dag brengt. Ook met de invoering van het Europese emissiehandelssysteem (ETS) kunnen Europese landen hun energie samen beheren en verhandelen.

 

In Europa:

Ter vergelijking: België produceert gemiddeld 16% windenergie. België scoort als klein landje lang niet slecht, maar we hebben nog wat bij te benen in vergelijking met enkele andere landen in Europa: Denemarken (48%), Ierland (38%), Duitsland (27%), Portugal (24%) en Spanje (22%). De Europese Commissie zet zichzelf als streefdoel om de helft van de energie productie uit wind te genereren tegen 2050, daarmee zou de totale capaciteit in Europa van 220GW tot 1300GW moeten toenemen. Een uitdaging!

Wat met geluid?

Het geluid van moderne windturbines is afkomstig van de draaiende wieken. Afhankelijk van het weer en de afstand tot de windturbine kan dit geluid hoorbaar zijn. Het verkeer in de buurt of de wind die waait door takken en bladeren kunnen echter al meer geluid maken dan de windturbine. Het project is zo ontworpen dat altijd voldaan wordt aan de volgende wettelijke geluidsnormen.

  • Overdag nooit meer dan 44 dB, ’s avonds en ’s nachts nooit meer dan 39 dB
  • Als deze grenzen bereikt worden gaan de windturbines automatisch trager draaien waardoor ze minder geluid produceren. Voor windturbine 1 van dit project zal dit gebeuren gedurende de avond- en nachtperiode.

Wat met slagschaduw?

Als de zon schijnt werpen de draaiende wieken een regelmatig terugkerende schaduw op de grond, dit noemen we slagschaduw. Slagschaduw wordt soms als storend ervaren. Daarom mag in Vlaanderen een woning maximaal 30 minuten per dag slagschaduw ondervinden en dit met een maximum van 8 uur per jaar. Of een bepaalde woning van één, twee of meer windturbines slagschaduw ondervindt, verandert niets aan deze maxima.

De hinder door slagschaduw wordt vooraf berekend voor de hele omgeving. Op een zogenaamde "slagschaduwkalender" kan worden afgelezen op welke dagen en op welk moment van de dag slagschaduw op een bepaalde locatie kan vallen. Dit is de maximale slagschaduw die kan optreden, want in praktijk is er niet altijd zon en is er niet altijd wind om de molen te laten draaien. Deze kalender wordt ingevoerd in het besturingssysteem van een windturbine. De windturbine wordt automatisch stilgezet van zodra die wettelijke normen overschreden zouden worden.

  • maximaal 30 minuten per dag
  • met een maximum van 8 uur per jaar

Welke windmolens?

  • Type Enercon
  • Tiphoogte 159,5 meter
  • Rotordiameter 103 meter
  • Beide komen op terrein van Pidpa
  • Pidpa zal ongeveer 10 tot 15% van de energie van de windturbines afnemen, waardoor de pompinstallaties op het terrein nagenoeg volledig op groene energie kunnen werken.
  • De jaarlijkse energieproductie van de windturbines wordt geraamd op ongeveer 10.000 MWh. Dat stemt ongeveer overeen met het verbruik van 3000 gezinnen.

simulatie met de windturbines in het landschap gezien vanop de brug Broekstraat

De initiatiefnemers

Elicio

Elicio NV is een Belgische energieproducent, internationaal actief binnen de sector van hernieuwbare energie. Als elektriciteitsproducent halen we onze energie voornamelijk uit wind. Het gaat steeds om hoogtechnologische installaties, gerealiseerd in goed nabuurschap. Elicio wil hiermee een meer dan positieve bijdrage leveren aan een betere leefwereld.

Elicio is actief aanwezig in alle facetten van hernieuwbare energie: door het succesvol ontwikkelen van projecten, deze inhouse te engineeren, de bouw te realiseren en finaal gedurende 20 jaar de projecten ook te exploiteren.

Campina Energie

Campina Energie is een Kempense energiecoöperatie die in maart 2015 werd opgericht. De coöperatie wil burgers samenbrengen om te investeren in hernieuwbare energie en energiebesparing in de Kempen. Door te streven naar een klimaat-neutrale regio wordt de Kempen minder afhankelijk van dure, geïmporteerde energie. Op die manier versterkt Campina Energie de economische slagkracht van de regio.

Meer info: www.campinaenergie.be

Hoe gaat het er uitzien?

Hiernaast ziet u een simulatie met de windturbines in het landschap gezien vanop de brug Broekstraat.

Contact

Campina Energie cv
Dageraadstraat 14
2300 Turnhout
Tel. 014 94 40 41

Heb je een vraag waarop je geen antwoord kon vinden? Geen probleem, laat het ons weten en we doen er alles aan om jou voldoende te informeren.

* verplicht

Wil je op de hoogte gehouden worden over het windturbineproject?

Copyright 2021 Campina Energie cv. Alle rechten voorbehouden.