Elicio en Campina Energie werken samen om een windenergieproject te realiseren aan het kanaal Kwaadmechelen-Dessel, bij het waterproductiecentrum van Pidpa (Balen). Het gaat over 2 Enercon windturbines met een vermogen van 2,35 megawatt. Deze turbines kunnen met hun gezamenlijk vermogen van 4,7 megawatt meer dan 3.000 gezinnen van groene energie voorzien. Pidpa wordt de grootste afnemer.
De burgercoöperatie Campina Energie biedt de burgers van Olmen en omgeving de mogelijkheid om mee te participeren in het project door vennoot te worden en aandelen te kopen van Campina Energie.

--

Wij nodigen u graag uit voor de inhuldiging van het nieuwe windenergiepark te Balen, op vrijdagnamiddag 6 mei vanaf 15u.

 

Waarom windenergie?

Daar zijn veel goeie redenen voor:

In het Green New Deal plan (2021) stelt de Europese Unie dat meer dan 75% van de broeikasgasemissie in de EU afkomstig is van de productie en het gebruik van energie. ‘Willen we onze klimaatdoelstellingen voor 2030 en de langetermijnstrategie van de EU om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn, kunnen realiseren, moeten we hoogdringend ons energiesysteem koolstofvrij maken’.
Vlaamse onderzoek leert dat 7 op 10 Vlamingen vindt dat we ons energiesysteem moeten uitbouwen op hernieuwbare bronnen. Daarbij zijn grootschalige installaties zoals windturbines echt nodig.
Windenergie is immers een duurzame energiebron, één van de weinige eigen energiebronnen die Vlaanderen zelf heeft. Door de technologische evolutie kan windenergie een toenemende bijdrage leveren aan een zekere, duurzame en milieuvriendelijke energievoorziening.

Aandeel van windenergie

in de huidige energiemix

In Vlaanderen staan op dit moment 573 windturbines op het land, samen goed voor een vermogen van 1.361 megawatt aan groene stroom. Inbegrepen de 31 nieuwe windturbines die in 2020 werden geplaatst met een vermogen van 82 MW, (Bron: Vlaamse Windenergie Associatie ).
Het aandeel van windenergie in het totale elektriciteitsverbruik in Europa in 2020 bedroeg 16%. Denemarken had het hoogste aandeel wind (48%), België bereikte in 2020 net de 10% grens. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel om de Europese wind-doelstellingen te halen.
De twee windturbines in Olmen versterken de transitie naar nog meer groene stroom en dragen bij aan de door Europa vooropgestelde normen inzake productie hernieuwbare energie.

Wat met geluid?

Het geluid van moderne windturbines is afkomstig van de draaiende wieken. Afhankelijk van het weer en de afstand tot de windturbine kan dit geluid hoorbaar zijn. Het verkeer in de buurt of de wind die waait door takken en bladeren kunnen meer geluid maken dan de windturbine. Het project is zo ontworpen dat altijd voldaan wordt aan de volgende wettelijke geluidsnormen.

  • Overdag mag dat geluidsniveau nooit meer dan 44 dB bedragen, ’s avonds en ’s nachts nooit meer dan 39 dB
  • Als deze grenzen bereikt worden gaan de windturbines automatisch trager draaien waardoor ze minder geluid produceren. Voor windturbine 1 van dit project zal dit gebeuren gedurende de avond- en nachtperiode.

Wat met slagschaduw?

Als de zon schijnt werpen de draaiende wieken een regelmatig terugkerende schaduw op de grond, dit noemen we slagschaduw. Slagschaduw wordt soms als storend ervaren. Daarom mag in Vlaanderen een woning maximaal 30 minuten per dag slagschaduw ondervinden en dit met een maximum van 8 uur per jaar. Of een bepaalde woning van één, twee of meer windturbines slagschaduw ondervindt, verandert daar niets aan.

De hinder door slagschaduw wordt vooraf berekend voor de hele omgeving. Op een zogenaamde "slagschaduwkalender" kan worden afgelezen op welke dagen en op welk moment van de dag slagschaduw op een bepaalde locatie kan vallen. Dit is de maximale slagschaduw die kan optreden, want in praktijk is er niet altijd zon en is er niet altijd wind om de molen te laten draaien. Deze kalender wordt ingevoerd in het besturingssysteem van een windturbine. De windturbine wordt automatisch stilgezet van zodra die wettelijke normen overschreden zouden worden.

  • maximaal 30 minuten per dag
  • met een maximum van 8 uur per jaar

Welke windmolens?

  • Type Enercon
  • Tiphoogte 159,5 meter
  • Rotordiameter 103 meter
  • Beide komen op het terrein van Pidpa
  • Pidpa zal ongeveer 10 tot 15% van de energie van de windturbines afnemen, waardoor de pompinstallaties op het terrein nagenoeg volledig op groene energie kunnen werken.
  • De jaarlijkse energieproductie van de windturbines wordt geraamd op ongeveer 10.000 MWh. Dat stemt ongeveer overeen met het verbruik van 3000 gezinnen.

simulatie met de windturbines in het landschap gezien vanop de brug aan Pakawi

De initiatiefnemers

Elicio

Elicio NV is een Belgische energieproducent, internationaal actief binnen de sector van hernieuwbare energie. Als elektriciteitsproducent halen we onze energie voornamelijk uit wind. Het gaat steeds om hoogtechnologische installaties, gerealiseerd in goed nabuurschap. Elicio wil hiermee een meer dan positieve bijdrage leveren aan een betere leefwereld.

Elicio is actief aanwezig in alle facetten van hernieuwbare energie: door het succesvol ontwikkelen van projecten, deze inhouse te engineeren, de bouw te realiseren en finaal gedurende 20 jaar de projecten ook te exploiteren.

Meer info: www.elicio.be

Campina Energie

Campina Energie is een Kempense energiecoöperatie die in maart 2015 werd opgericht. De coöperatie wil burgers samenbrengen om te investeren in hernieuwbare energie en energiebesparing in de Kempen. Door te streven naar een klimaat-neutrale regio wordt de Kempen minder afhankelijk van dure, geïmporteerde energie. Op die manier versterkt Campina Energie de economische slagkracht van de regio.

Meer info: www.campinaenergie.be

Hoe zullen de windmolens zichtbaar zijn

Hiernaast ziet u een simulatie met de windturbines in het landschap.

Contact

Campina Energie cv
Dageraadstraat 14
2300 Turnhout
Tel. 014 94 40 41

Heb je een vraag waarop je geen antwoord kon vinden? Geen probleem, laat het ons weten en we doen er alles aan om jou voldoende te informeren.

* verplicht

Wil je op de hoogte gehouden worden schrijf dan in op de nieuwsbrief

Nieuws

Uitnodiging Windenergiepark Balen

Wij nodigen u graag uit voor de inhuldiging van het nieuwe windenergiepark te Balen, op vrijdagnamiddag 6 mei vanaf 15u.
Download uitnodiging

Afgerond

De werken van de twee windturbines zijn afgerond, de komende weken zullen zij test draaien alvorens in productie te gaan eind deze maand. De feestelijke inhuldiging is gepland op vrijdag 06 mei. Meer info volgt later.

Wieken

De wieken voor de zuidelijke turbine vertrekken op donderdag 16 december om 21u in Eynatten en komen rond 23u aan op de site in Olmen.

Opbouw van de torenelementen

Ondertussen is de torenopbouw zo goed als afgerond en is het volgende op de planning het aanleveren van de wieken en andere grote onderdelen.
Uiteraard stelt Elicio alles in het werk om eventuele overlast tijdens de uitvoering van deze werken en het aanleveren van de grote onderdelen te beperken tot het absolute minimum.

Opbouw van de torenelementen

De torenelementen

Vorderingen

Nu worden de bouwwerken aan onze 2 windturbines goed zichtbaar. De torenelementen van de windturbines werden geleverd en de kraan voor opbouw van de toren staat klaar bij de zuidelijke turbine.
Deze kraan, die 135m hoog is, zal de toren beginnen opbouwen in de week van 18 oktober.

Voorbereidingswerken

De voorbereidingswerken voor de bouw van de 2 windturbines zijn goed verlopen en op schema. Alle toegangswegen en de montage platformen zijn aangelegd en de funderingen werden gegoten.

Copyright 2024 Campina Energie cv. Alle rechten voorbehouden.